Členové


JUDr. Poremská s.r.o. / Michaela Poremská

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM se zabývá zadáváním veřejných zakázek od roku 2006 a od roku 2009 používá při zadávání veřejných zakázek pouze elektronické nástroje. Píše odborné články na téma elektronizace veřejných zakázek. Je autorkou několika knih na téma veřejných zakázek. Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, a to jak česky, tak anglicky, a pro veřejnost vede semináře na téma veřejných zakázek. Její každodenní snahou je poskytovat studentům neprávnických oborů i veřejnosti nezbytné základní informace o právu a rozšiřovat tak jejich povědomí o právu, neboť neznalost zákona neomlouvá.

poremska.cz

Ing. Karel Otýs

Lektor firemního nákupu, poradce. Jedenáctileté zkušenosti z vrcholné manažerské pozice v nákupu se zaměřením na nákupní procesy, jejich optimalizaci a na strategii nákupu. Nadšený propagátor elektronických nástrojů pro výběrová řízení. FSA 2011 - kategorie MASTER - 1. místo.

www.otys-consulting.cz

Město Bruntál / Petr Rys

Ocenění za elektronizaci veřejných zakázek: Město Bruntál je důkazem toho, že vybírat dodavatele a zhotovitele veřejných zakázek zcela transparentním způsobem, šetřícím prostředky a vylučujícím korupci, není nemožné. Za zavedení systému elektronických aukcí je odměnou nejen značná úspora peněz z rozpočtu města, ale také prestižní ocenění, které město získalo.

www.mubruntal.cz

Město Tábor / Lubomír Šrámek

Město Tábor logo

Město Tábor je proslulé nejen svou bohatou historií v českých dějinách, ale zároveň umí držet krok s dobou a patří k těm, kde nakládání s veřejnými penězi není vedení města lhostejné. "Investujte a podnikejte v dynamickém, prosperujícím a turisticky atraktivním městě na jihu Čech." Město Tábor je druhým největším jihočeským městem s více než 35 tisíci obyvateli a je významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Romantická táborská krajina rozprostírající se v povodí poklidné řeky Lužnice patří díky velkému množství historických památek a svým přírodním krásám k nejnavštěvovanějším místům v České republice.

www.taborcz.eu

Miloslav Kaplan

Miloslav Kaplan

Marketingový specialista, konzultant, vedoucí projektu PROEBIZ. Spoluautor knih Firemní nákup a e-aukce a Jak levněji a lépe nakupovat. E-bizové zkušenosti prezentuje na odborných konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech založil firmu NAR, která se specializovala na implementaci marketingových procesů do průmyslových podniků. Na konci devadesátých let firma začíná vyvíjet a následně prosazovat v praxi e-bizové technologie ke zvyšování efektivity manažerských rozhodnutí v prostředí nákupního marketingu institucí a firem. V současnosti je NAR největším poskytovatelem nákupních e-bizových technologií a know how v Česku a na Slovensku.

www.proebiz.com

Milena Machová

Bývalá ředitelka asociace APUeN, v součanosti člen prezidia APUeNu.

Ministerstvo zemědělství / Jiří Šimon

Ředitel Odboru pro veřejné zakázky Ministerstva zemědělství ČR, v předcházejících letech byl dlouholetým zaměstnancem Ministerstva pro místní rozvoj. Podílel se na novelizacích zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), jako vedoucí oddělení metodiky ZVZ komplexně přepracovával metodiku k zadávání veřejných zakázek (www.portal-vz.cz). Je také členem kolegia Ministryně pro místní rozvoj, kde se podílí se na tvorbě nového zákona o veřejných zakázkách. Problematiku veřejných zakázek přednáší již několik let pro odbornou veřejnost, veřejnou správu, justici a Policii ČR.

eagri.cz

NAR marketing, s. r. o., Ostrava

NAR marketing, s. r. o., Ostrava logo

Společnost NAR marketing se specializuje na realizace on-line elektronických výběrových řízení v oblasti institucí a firem, ve kterých upravuje možnosti nákupu a výběrových řízení Zákon o zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o zdravotnická a školská zařízení, instituce financovaná z veřejných rozpočtů, firmy s účastí státu, krajů nebo obcí.

www.nar.cz

Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.

www.narodni-divadlo.cz

Nemocnice na Homolce

Nemocnice Na Homolce patří mezi organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR a je nadstavbovým klinickým zdravotnickým zařízením, které se zaměřuje se na mimořádně kvalifikovanou a technologicky vyspělou léčbu nemocí kardiovaskulárních a nemocí neurologicko-neurochirurgických. Pro výběr pacientů nemá předurčenou žádnou tzv. spádovou oblast, ale přijímá pacienty na doporučení praktických lékařů a specialistů, a to z celé republiky, popř. i ze zahraničí. Má status vědecko-výzkumného pracoviště a je držitelem prestižní akreditace JCI, která pacientům garantuje vysokou kvalitu péče a bezpečí.

www.homolka.cz

Nemocnice Nové město na Moravě

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace je nestátní příspěvkovou organizací. Od 1.1.2003 je nemocnice ve vlastnictví a zřizovatelské působnosti Kraje Vysočina. Nemocnice Nové Město na Moravě poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba a lékařská pohotovostní služba.

www.nnm.cz

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Hlavním účelem zřízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice) je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je dle zřizovací listiny a v souladu s předmětem činnosti a podnikání poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, lékárenské péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče související. Při plnění hlavního předmětu činnosti Nemocnice v maximální možné míře spolupracuje s ostatními krajskými nemocnicemi tak, aby všechny výkony a činnosti související s poskytováním zdravotní péče, byly prioritně zajištěny v rámci nemocnic, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je Moravskoslezský kraj.

nspka.cz

Optimal Consulting / Stanislava Šturalová

Společnost „OPTIMAL Consulting, s.r.o.“ byla založena před 7 lety v Jihomoravském kraji. Mezi obory podnikání, které evidujeme, patří: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství, Nespecializovaný velkoobchod, Maloobchod v nespecializovaných prodejnách, ale zabývá se i jedním dalším oborem. Je aktivní bez omezení činnosti. V jejím vedení po celou dobu působí pouze jeden jednatel. - Mgr. Stanislava Šturalová

OTIDEA, a. s., Praha

OTIDEA, a. s., Praha logo

Poradenská společnost, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a evropských fondů. V oboru působí již mnoho let a za tu dobu zorganizovali veřejné zakázky v objemu několika miliard korun. Zadavatelům i uchazečům, poskytuje komplexní služby s cílem zajistit co nejhladší průběh veřejné zakázky. Kromě toho organizuje také různé typy otevřených i uzavřených vzdělávacích akcí pro nováčky i experty.

www.otidea.cz

re-medical, s. r. o., Praha

re-medical, s. r. o., Praha logo

Společnost působící v oblasti veřejných zakázek a úhrad z veřejného zdravotního pojištění se zaměřením na léčiva a zdravotnické prostředky. V případě veřejných zakázek zajišťuje komplexní služby pro zadavatele i uchazeče nejen ze sféry zdravotnictví, a to především metodické vedení, přípravu podkladů a potřebné dokumentace pro veřejné zakázky včetně poradenství v otázkách elektronických aukcí. V oblasti úhrad z veřejného zdravotního pojištění poskytuje poradenství, konzultace a zastupování pro všechny oblasti zdravotního pojištění vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících předpisů. Služby poskytuje obvykle formou písemných stanovisek, osobních i telefonických konzultací, školení a odborných seminářů.

www.remedical.cz

Správa nemovitostí Města Znojma

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace byla založena usnesením MZ Znojma č. 25/91 ods. 2b ze dne 19.11.1991. Předmětem činnosti je komlexní správa v oblasti bydlení ve vlastnictví města Znojma, zajišťování záležitostí v zájmu města při správě domovního fondu a dalších nemoviststí ve vlastnictví města, správa úseku tělovýchovy a sportu, provozování sportovních zařízení, zabezpečení záležitostí na úseku osobní kultury, udržovat a spravovat majetek města Znojma a další.

www.snznojmo.cz/

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE