APUeN přihláška


Chci se stát členem APUeNu

Posláním asociace APUeN je šířit znalosti a dovednosti spojené s elektronizací procesů firemních nákupů nebo veřejných zakázek. Být podporou při orientaci při práci s eNástroji, pomáhat při rozpoznávání správných postupů, výkladů zákonů a ostatních norem.

APUeN podporuje sdílení zkušeností a jejich prezentaci na společných odborných fórech, které organizuje, případně na kterých se organizačně spolupodílí.

Členem APUeN se může stát fyzická (1000,- Kč/rok), právnická osoba (2400,- Kč/rok) nebo poskytovatel nástrojů (20 000,- Kč/rok), a to na základě písemné (elektronické) přihlášky. Prezidium asociace posléze rozhodne o přijetí člena nadpoloviční většinou a zájemce o členství o svém rozhodnutí informuje emailem.

Buďte u toho

staňte se součástí odborné komunity!

Nic vám neuteče

Asociace sděluje svým členům zásadní informace z oboru.

Nebudete v tom sami

Asociace je přátelské prostředí, kde jsou sdíleny zkušenosti a znalosti.

Budete slyšet

Asociace v souladu s podněty členů prosazuje pozitivní změny elektronického prostředí.

Ušetříte

Získáte účast na akcích APUeNu a partnerských akcích za zvýhodněnou cenu.

Stáhněte si přihlášku >>

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE