O nás


O nás

Co vlastně znamená zkratka „APUeN“? Přeloženo do běžného jazyka, jsme „ASOCIACE PRO PODPORU ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A FIREMNÍHO NÁKUPU,“ kterou tvoří lidé se zájmem a chutí zlepšovat prostředí a podmínky v oboru.
 • Informovat a rozšiřovat znalosti o používání elektronických nástrojů především ve firemních nákupech, při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízeních, veřejných dražbách, nabídkových řízeních, nákupech a prodejích zboží, služeb, stavebních prací a nemovitostí.
 • Napomáhat k úplné a správné transpozici evropského práva v oblasti elektronických nástrojů do právního řádu České republiky.
 • Vzájemná výměna informací o problematice veřejných zakázek, výběrových a nabídkových řízení, nákupech a prodejích zboží, služeb, stavebních prací a nemovitostí mezi členy sdružení a dalšími soukromoprávními a veřejnoprávními subjekty. Za soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty se považují především fyzické a právnické osoby, ústřední orgány státní správy, vyšší územní celky, města a obce, školy, nemocnice ap.
 • Vyvíjet úsilí za účelem maximalizace rozsahu využívání elektronických nástrojů při zabezpečování potřeb soukromoprávních a veřejnoprávních subjektů.
 • Reprezentativní komunikace s cílem usměrňovat a ovlivňovat potřeby změny legislativy a vstupovat do legislativního řízení.
 • Prosazovat používání elektronických nástrojů s cílem zvýšit a udržet transparentnost jejich používání a zabránit korupci.
 • Spolupracovat s členy APUeN při organizování vzdělávání veřejného a soukromého sektoru především v problematice používání elektronických nástrojů a elektronických aukcí při nákupech a prodejích a veřejných zakázkách.
 • Napomáhat rozvoji aplikační praxe a rozsahu používání elektronických nástrojů v souladě s nejnovějšími trendy vývoje zvlášť evropské a vnitrostátní legislativy.
 • Napomáhat a ovlivňovat tvorbu evropského práva týkajícího se elektronických nástrojů.
 • Správa informačních databází pro výběrová řízení a aukčních serverů, organizovaných členy APUeN nebo se členy spolupracujícími subjekty, pokud s tím tyto osoby souhlasí.
 • Popularizovat a podporovat používání elektronických nástrojů při firemních nákupech, veřejných zakázkách a elektronických aukcích.
 • Partnerství v projektech, které budou zaměřeny na popularizaci a podporu používání elektronických nástrojů při zajišťování potřeb soukromoprávních a veřejnoprávních subjektů včetně vzdělávání. m) Mezinárodní spolupráce a výměna informací v oblasti používání elektronických nástrojů při firemních nákupech, veřejných zakázkách a elektronických aukcích.

Naše vize

"Chceme kultivovat a standardizovat prostředí elektronických nákupních nástrojů, popularizovat je mezi veřejností a provádět jejich osvětu tak, aby každý, kdo nakupuje, či prodává, měl dostatek informací pro svoje rozhodování, jestli a jak je použít. "

Naše asociace „Apuen“ vytváří prostor pro vzájemné setkávání a výměnu názorů lidí, kteří již používají elektronické nákupní nástroje, s těmi, co poskytují software a služby s tím související. Naší činností však chceme oslovit také ty, kteří v oboru začínají a chtějí se dozvědět více.

V posledních letech se velmi hovoří o elektronických aukcích, o elektronických nákupních nástrojích a jejich využití, se kterým je spojena řada polopravd a mýtů. Budeme se snažit všem zájemcům podávat takové informace, které pomohou pochopit, co konkrétní nákupní nástroj znamená, co od něj mohou čekat nebo kdy je vhodné jej nasadit a kdy raději ne.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE