Paragrafy


Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

07BŘE

Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

07. 03. 2017 09:46 Jan Šlachta

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. října 2016.

Číst více


Nové evropské zadávací směrnice

07BŘE

Nové evropské zadávací směrnice

07. 03. 2017 09:33 Jan Šlachta

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU, konkrétně se jedná o Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17) a nově i Směrnici o udělování koncesí.

Číst více


Strategie elektronizace zadávání VZ 2016 - 2020

07BŘE

Strategie elektronizace zadávání VZ 2016 - 2020

07. 03. 2017 09:01 Jan Šlachta

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. prosince 2015 skončila účinnost Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, přijala vláda ČR svým usnesením z 18. ledna 2016 č. 25 novou Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, která se tak stala novým strategickým dokumentem vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Číst více


Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE