Konferencia Verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax

14. 03. 2017 - 15. 03. 2017

Tatranská Lomnica

Hotel SOREA Titris ***

Registrovat se

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 14. 03. 2017!

O akci

Konferencia je už vypredaná. Ďakujeme za Váš veľký záujem.

Pre tých z Vás, ktorí ste to nestihli, pošlite nám email na adresu vzdelavanie@apuen.sk . Ak sa niečo uvoľní, dáme Vám hneď vedieť.

Jedinečná jarná konferencia Verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax sa pomaly blíži!

V. ročník bude výnimočný doplnením odborných prednášok o panelové diskusie. Budeme sa snažiť priblížiť a vysvetliť pohľady i názory teoretikov, praktikov aj kontrolórov.
Tešíme sa na Vás v Tatranskej Lomnici 14.-15. marca 2017.


Naša video pozvánka:


V prípade, že sa Vám nedá zobraziť video pozvánka uvedená vyššie, pozrite si ju tu:

Program

1. deň konferencie:

Konferencia začína o 9:00 a v I. deň končí okolo 16:00.

Spájanie a delenie predmetu zákazky pohľadom judikátov

Cieľ: Analyzovať vybrané rozsudky SD EU a rozsudky českých správnych súdov k deleniu predmetu zákazky z pohľadu časovej, vecnej a miestnej príslušnosti; nájsť význam pojmu „vecná príslušnosť“, prezentovať pohľady praktika pri rozhodovaní sa o určení skupiny a delení zákazky / predmetu zákazky na časti; prezentovať pohľady kontrolórov na určenie jednej skupiny a jedného postupu.
Diskusiu moderuje: Jaroslav Lexa
Diskutujúci:

 • Terézia Nagyová (Záchranná služba Košice)
 • Nataša Štefániková (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)
 • Alena Ševčíková (Nemocnica Nové Mesto na Morave)
 • Erika Rusnáková (riaditeľka organizačného odboru SEP, MV SR)

Predpokladaná hodnota zákazky a potreba jej určenia - pohľad praktikov a kontrolórov

Cieľ: Prezentovať pohľad na určenie predpokladanej hodnoty zákazky teoretikov, praktikov a kontrolórov, identifikovať najčastejšie problémy praxe pri jej určovaní z pohľadu rôznych komodít (multipoložkový predmet zákazky, služby, rámcové nákupy, stavebné diela, licencia na používanie diela i potreby určovania predpokladanej hodnoty zákazky pri výnimkách). Skúsime spoločne nájsť najčastejšie problémy pri kontrole jej určovania predpokladanej hodnoty zákazky.
Diskusiu moderuje: Marcela Turčanová
Diskutujúci:

 • Terézia Nagyová (Záchranná služba Košice)
 • Nataša Štefániková (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)
 • Mariana Maršáleková (Úradu pre verejné obstarávanie)

Konflikt záujmov - kde ho vidia teoretici, praktici a kontrolóri

Cieľ: Nájsť možné spôsoby ako sa s ním vysporiadať v praxi tak, aby to bolo v súlade s princípmi a vyhli sme sa slepej uličke; ako vnímať konflikt záujmov a zákazky s nízkou hodnotou.
Diskusiu moderuje: Marcela Turčanová
Diskutujúci:

 • Mariana Maršáleková (Úradu pre verejné obstarávanie)
 • Martina Gromová (Úradu pre verejné obstarávanie)
 • Ondrej Kuruc (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • Ján Záhalka (re-medical, ČR)
  .

Využitie multikriteriálneho hodnotenia ponúk pri nákupe telekomunikačných služieb

Cieľ: Ukázať možnosti nákupu konkrétnej komodity / služby s prihliadnutím na reálne potreby za najnižšiu možnú cenu; diskusia ako sa nakupujú tieto komodity / používanie nepovolenej výnimky, predlžovanie zmlúv z dôvodu viazanosti čísel a rámcovky na 4 roky), spájanie poskytovania služby s dodaním tovarov (telefóny, wifi router a pod)..
Diskusiu moderuje: Marcela Turčanová
Diskutujúci:

 • Lukáš Hopjak (PayLess Consulting s.r.o.)
 • Martin Garaj (Dopravný podnik Bratislava, a.s.)
 • Mariana Maršáleková (Úradu pre verejné obstarávanie)
 • Martina Gromová (Úradu pre verejné obstarávanie)

Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní

Cieľ: Ukázať výhody a nevýhody dynamického nákupného systému v jednej organizácií vo vzťahu k predmetu zákaziek; kedy sa DNS oplatí robiť a pri ktorých komoditách to nie je šťastné riešenie. Diskutovať o možných formách a spôsoboch využitia elektronických katalógov počas procesu obstarávania a pri plnení zmluvy. Diskutovať o využití elektronizácie pri zákazkách s nízkou hodnotou (kedy sa oplatí elektronizovať celý proces malých zákaziek, ako elektr. aukcie je možné využiť a pri ktorých komoditách si nechať "dvere otvorené").
Prednáška:

 • Elektronizácia nákupu prostredníctvom DNS systémov pri rôznych komoditách
 • Možnosti elektronizácie zákaziek s nízkou hodnotou

Diskusiu moderuje: Jaroslav Lexa
Diskutujúci:

 • Zuzana Bučeková (Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb)
 • Adriana Khandlová (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)

2. deň konferencie:

Konferencia II.deň začína o 9:00 a končí o 14:00.

Použitie priameho rokovacie konania pri IT zákazkách

Cieľ: Poukázať na nevhodné postupy nákupu licencií a podpory softvérov v praxi a vysvetliť prečo sú nevhodné. Pokúsiť sa nájsť východisko z častej situácie – máme licencie, potrebujeme pokračovať, potrebujeme podporu alebo len jeden dodávateľ nám to vie dodať. Ako a kde máme hľadať niekoho, kto to tiež vie? Naozaj vždy existujú alternatívne riešenia?
Diskusiu moderuje: Jaroslav Lexa
Diskutujúci:

 • Ján Hargaš (Slovensko Digital)
 • Erika Rusnáková (riaditeľka organizačného odboru SEP, MV SR)
 • Martina Gromová (Úradu pre verejné obstarávanie)

Manažment oddelenia verejného obstarávania

Odborná prednáška: Ján Vašek
Cieľ:
1. Prečo pracujú úspešné a neúspešné nákupné tímy inak: vplyv vedúceho nákupu
Nákup nie je o jednej osobe. Dobrý nákup vyžaduje spoluprácu viacerých oddelení a členov nákupného tímu navzájom. Od vedúcich nákupných tímov závisí vnímanie pozície nákupu v organizácií i atmosféra v tíme. Príklady práce rôznych tímov zo súkromného i verejného sektora odhalia zákutia a náročnosť tejto manažérskej práce.
2. Typy nákupcov
Každý z nás je jedinečný. Jedinečné sú aj naše očakávania, ciele a prístup k práci. Predsa existuje naprieč organizáciami päť základných typov nákupcov. Každý z nich potrebuje k úspechu celkom špecifický mix vedomostí a schopností. Poďme spolu vyvrátiť dva mýty: "Existujú univerzálne užitočné a cenné znalosti nákupcov." a "Každý môže robiť všetko, veď výsledok je vždy rovnaký."
3. Ako nevyhorieť v nákupe
Naplánovať, pripraviť, vyhlásiť, vyhodnotiť a zazmluvniť. Tovary, služby, práce. Aspoň 8 hodín každý deň. V poradí 3 zákon určuje tempo práce dlhoročných nákupcov. Prečo ich nákup stále baví? Ako nevyhorieť v nákupe a čo ak sme už vyhoreli? Sú vyhorení zamestnanci odkázaní na úplne novú pozíciu alebo stačí zmeniť kanceláriu? Pomôže až zmena organizácie?
4. Prioritizácia v nákupe, kedy voliť operatívny a kedy strategický prístup k nákupnému prípadu?
Plánovanie samo o sebe ešte neznamená, že robíte správny krok. Plán verejného obstarávania zvykne obsahovať aj predpokladanú časovú verziu vyhlasovania resp. zazmluvnenia zákaziek. Zamyslime sa na chvíľu, aké zákazky by sa mali v pláne nachádzať a v akom poradí ich následne vyhlasovať. Prioritizácia v nákupe nás vráti do reality.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok za konferenciu:

Pri registrácii do 31.1.2017 - 245 € / účastník. Každý ďalší účastník z organizácie 225 €.
Pri registrácii po 1.2.2017 - 259 € / účastník. Každý ďalší účastník z organizácie 239 €.
Ceny sú vrátane DPH
Členovia OZ APUeN SK majú 15 € zľavu z vyššie uvedených cien.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté občerstvenie, obed, študijné materiály pre obidva dni konferencie.

V cene účastníckeho poplatku nie je ubytovanie. Rezerváciu ubytovania zabezpečuje organizátor konferencie. Požiadavku na rezervovanie ubytovania prosím uveďte v poznámke on-line prihlášky. Zároveň prosím uveďte, na koľko nocí si želáte ubytovanie a akým spôsobom budete ubytovanie platiť. Môžeme Vám ho zahrnúť na faktúru spolu s účastníckym poplatkom alebo ho môžete platiť priamo hotelu.

Ceny ubytovania:

Pri ubytovaní na 1 noc:

 • Izba obsadená 1 osobou: 57€
 • Izba obsadená 2 osobami: 43,50€/osoba

Pri ubytovaní na 2 noci:

 • Izba obsadená 1 osobou samostatne v dvojlôžkovej izbe: 93€ / 2 noci
 • Izba obsadená 2 osobami: 158€ /2 osoby / 2 noci

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, večera, miestny poplatok a 1 x za pobyt 2 hod. vstup do AQUA Relax centra Zóny MIX (bazénová a saunová časť).

Ubytovanie v Hoteli SOREA Titris je vypredané.

Ubytovanie je možné v okolitých hoteloch. Organizátor konferencie zabezpečuje ubytovanie v krásnom penzióne s vynikajúcou kuchyňou Penzión Teniscentrum ***. Ceny ubytovania ostávajú nezmenené. Doprava z penziónu do hotela konferencie a späť bude v prípade záujmu zabezpečená.

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 70% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Back to Top